Konferencia-műfajok és jellemzőik

A konferencián előadással, műhelymunkával és 1-2 db A0 méretű poszter bemutatóval lehet részt venni.

Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid összefoglalója. Minden absztrakt minimum 2500, maximum 7500 karakter terjedelmű lehet (a szóközöket és a hivatkozások jegyzékét is beleértve). Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. A kutatást támogató pályázatot, szervezet megnevezésére külön rovatban van mód, ez nem kötelező, és nem számít be a terjedelembe.

Hogyan írjunk absztraktot?

Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni:

  1. a prezentáció címét,
  2. a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét,
  3. a prezentáció témáját legjobban kifejező három-négy kulcsszót,
  4. az absztraktot
  5. bejelölni, hogy elméleti vagy empirikus kutatásról van-e szó
  6. igény szerint a kutatást támogató pályázatot, szervezet megnevezését.

Tematikus előadás

Egy szekció 90 perces, 4 vagy 5 előadást tartalmaz. A 15 perces előadásokat megbeszélés, vita követi. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

Az előadás absztraktja 2500–7500 karakter terjedelemben összefoglalja az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit (vizsgálati és fejlesztő eszközök, a vizsgálat / fejlesztés résztvevői, az eredmények elemzése), (4) eredményeit, és (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

Szimpózium
Egy szimpózium 90 perces, ebben az időkeretben kerül sor három vagy négy előadásra, az opponens értékelésére és az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására is. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktját a szimpózium leendő elnöke nyújtja be. Ő gyűjti be az absztraktokat, és felkéri fel az opponenst is, aki az előadás sorozat végén öt percben értékeli az elhangzottakat.

A szimpózium előadásainak egyenként 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktjai részletezik az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit, (4) eredményeit, valamint (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

A szakmai anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán. A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, és erről tájékoztatnia kell a szimpózium előadóit.

Poszter
A poszterek rövid szóbeli bemutatóval kísért poszter szekciókban mutathatók be. A poszter állványokra legfeljebb 84×110 cm-es (A0 méretű) poszterek helyezhetők el. Egy poszter szekció 90 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti, maximum 5 perces szóbeli bemutatását, majd az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a szerzőknek a bemutatott kutatásokkal kapcsolatban. A poszter szekció kiváló lehetőség a kutatások eredményeinek megbeszélésére, az előadásoknál kötetlenebb formában. A poszter szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

A poszter 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktja bemutatja a művészetpedagógiai innováció vagy kutatás (1) célját, (2) elméleti hátterét, (3) módszereit (4) eredményeit, valamint (5) pedagógiai jelentőségét.

 

Absztraktkötet

Kedves Résztvevők, ... Tovább

2019-06-18 09:22:10

KONFERENCIA PROGRAM

Kedves Résztvevők, ... Tovább

2019-06-03 08:00:00

Megtekinthetőek a bírálatok

Kedves Kollégák! ... Tovább

2019-04-29 19:45:27