Konferencia-műfajok és jellemzőik

A konferencián előadással, műhelymunkával és 1-2 db A0 méretű poszter bemutatóval lehet részt venni.

A JELENTKEZÉS MENETE:

 1. Regisztráció itt, a konferencia oldalon, a Belépés részvevőknek menüpontban. Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.
 2. Visszaigazolás érkezik a megadott e-mail címre a regisztrációról.
 3. A tartalmi kivonat (absztrakt) feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcímmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok kezelése" menüpontban tölthetők fel az anyagok.
 4. Visszaigazolás érkezik a megadott e-mail címre az absztrakt feltöltéséről.
 5. A bírálók véleménye megjelenik a regisztrációs felületen. Az első szerző vagy a szimpózium elnök értesítést kap erről.
 6. Az elfogadott előadások, szimpóziumok, poszterek megjelennek a programban. Minden regisztrált részvevő értesítést kap a program megjelenéséről.

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid összefoglalója. Minden absztrakt minimum 2500, maximum 7500 karakter terjedelmű lehet (a szóközöket és a hivatkozások jegyzékét is beleértve). Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. A kutatást támogató pályázatot, szervezet megnevezésére külön rovatban van mód, ez nem kötelező, és nem számít be a terjedelembe.

Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni:

 1. a prezentáció címét,
 2. a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét,
 3. a prezentáció témáját legjobban kifejező három-négy kulcsszót,
 4. az absztraktot
 5. bejelölni, hogy elméleti vagy empirikus kutatásról van-e szó
 6. igény szerint a kutatást támogató pályázatot, szervezet megnevezését.

Tematikus előadás
A tematikus előadások ezekben a szekciókban kapnak majd helyet:

 1. Színházi nevelés
 2. Zene- és táncpedagógia
 3. Vizuális nevelés és média pedagógia
 4. Integratív esztétikai nevelés
 5. Gyermek- és ifjúsági kultúra

Egy szekció 90 perces, 4 vagy 5 előadást tartalmaz. A 15 perces előadásokat megbeszélés, vita követi. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.
Az előadás absztraktja röviden összefoglalja az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit (vizsgálati és fejlesztő eszközök, a vizsgálat / fejlesztés részvevői, az eredmények elemzése), (4) eredményeit, és (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

Szimpózium
Egy szimpózium 90 perces, ebben az időkeretben kerül sor három vagy négy előadásra, az opponens értékelésére és az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására is. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktját a szimpózium leendő elnöke nyújtja be. Ő gyűjti be az absztraktokat, és felkéri fel az opponenst is, aki az előadás sorozat végén öt percben értékeli az elhangzottakat.

A szimpózium előadásainak egyenként 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktjai részletezik az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit, (4) eredményeit, valamint (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

A szakmai anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán. A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, és erről tájékoztatnia kell a szimpózium előadóit.

Poszter
A poszterek rövid szóbeli bemutatóval kísért poszter szekciókban mutathatók be. A poszter állványokra legfeljebb 84×110 cm-es (A0 méretű) poszterek helyezhetők el. Egy poszter szekció 90 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti, maximum 5 perces szóbeli bemutatását, majd az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a szerzőknek a bemutatott kutatásokkal kapcsolatban. A poszter szekció kiváló lehetőség a kutatások eredményeinek megbeszélésére, az előadásoknál kötetlenebb formában. A poszter szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

A poszter 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktja bemutatja a művészetpedagógiai innováció vagy kutatás (1) célját, (2) elméleti hátterét, (3) módszereit (4) eredményeit, valamint (5) pedagógiai jelentőségét.

 

Konferencia zárása

Kedves Résztvevők! A 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia véget ért. Köszönet mindenkinek a közreműködésért, találkozunk jövőre ... Tovább

2018-05-28 09:24:32

Részletes program

Tisztelt résztvevők! A konferencia részletes programja már megtekinthető a weboldalon ... Tovább

2018-05-08 09:44:27

Rövid program

Tisztelt résztvevők! ... Tovább

2018-04-29 19:37:49