Konferencia-műfajok és jellemzőik

A konferencián előadással, műhelymunkával és 1 vagy 2 db poszter bemutatóval lehet részt venni.

Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet. A szakmai anyagok feltöltését megelőzően egy szakmai anyag minden szerzőjének, illetve egy szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid összefoglalója. Minden absztrakt minimum 2500, maximum 7500 karakter terjedelmű lehet (a szóközöket és a hivatkozások jegyzékét is beleértve). Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (például név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. A kutatást támogató pályázat, szervezet megnevezésére külön rovatban van mód, ez nem kötelező, és nem számít be a terjedelembe.

Hogyan írjunk absztraktot?

Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni:

  1. a prezentáció címét,
  2. a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét,
  3. a prezentáció témáját legjobban kifejező három-négy kulcsszót,
  4. az absztraktot
  5. bejelölni, hogy elméleti vagy empirikus kutatásról van-e szó
  6. igény szerint a kutatást támogató pályázat, szervezet megnevezését.

Tematikus előadás

A tematikus előadásokat szekciókba szervezzük, egy szekció 90 perces, 4 vagy 5 előadást tartalmaz. A 15 perces előadásokat megbeszélés, vita követi. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

Az előadás absztraktja 2500–7500 karakter terjedelemben összefoglalja az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit (vizsgálati és fejlesztő eszközök, a vizsgálat / fejlesztés résztvevői, az eredmények elemzése), (4) eredményeit, és (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

Szimpózium
Egy szimpózium 90 perces, ebben az időkeretben kerül sor három vagy négy előadásra, az opponens értékelésére és az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolására is. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktját a szimpózium leendő elnöke nyújtja be. Ő gyűjti be az absztraktokat, és kéri fel az opponenst is, aki az előadássorozat végén öt percben értékeli az elhangzottakat.

A szimpózium előadásainak egyenként 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktjai részletezik az elméleti vagy empirikus munka (1) célját, (2) elméleti kereteit, (3) módszereit, (4) eredményeit, valamint (5) elméleti és oktatási relevanciáját.

A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, és erről tájékoztatnia kell a szimpózium előadóit.

Poszter
A poszterek rövid szóbeli bemutatóval kísért poszter szekciókban mutathatók be. Egy poszter szekció 90 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti, maximum 5 perces szóbeli és vizuális bemutatását, majd az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a szerzőknek a bemutatott kutatásokkal kapcsolatban. A poszter szekció kiváló lehetőség a kutatások eredményeinek megbeszélésére, az előadásoknál kötetlenebb formában. A poszter szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

A poszter 2500–7500 karakter terjedelmű absztraktja bemutatja a művészetpedagógiai innováció vagy kutatás (1) célját, (2) elméleti hátterét, (3) módszereit (4) eredményeit, valamint (5) pedagógiai jelentőségét.

Műhely

A konferencia online formában történő lebonyolításakor lehetőség van 1) a mindennapi pedagógiai gyakorlatot fejlesztő, vizsgáló projektek 2) művészetpedagógiai jó gyakorlatok, 3) kutatási-, oktatásfejlesztési beszámolók szóbeli és vizuális bemutatására, a bemutatást követő szakmai párbeszédre. A Műhelyek is 90 percesek, melyeket a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderál.

 

Főelőadónk Csépe Valéria

A 4. Művészetpedagógiai Konferencia főelőadói: Csépe Valéria akadémikus, Winkler Márta tanító és Varró Dániel író, műfordító ... Tovább

2021-01-28 11:44:24

Szervező: ELTE TÓK

 A szakmai anyagok feltöltésének határidejét meghosszabbítottuk: 2021. április 1. éjfélig lehet feltölteni az anyagokat. ... Tovább

2021-01-28 11:41:53

Élni a kultúrát - Live the culture!

A 4. Művészetpedagógiai konferencia alcíme: ÉLNI A KULTÚRÁT - JÁTÉK, MŰVÉSZETPEDAGÓGIA ÉS TUDOMÁN ... Tovább

2020-01-28 11:43:52