Meghívott előadók


 

Heli Aaltonen

Associate Professor

Drama and Theatre Studies at Norwegian University of Science and Technology in Trondheim

Participating and creating hope in open ensembles: drama education in changing world

Website

Heli Aaltonen is Associate Professor of Drama and Theatre Studies at Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. In her Drama Educational Ph.D. thesis ‘Intercultural Bridges in Teenagers’ Theatrical Events: Performing Self and Constructing Cultural Identity through a Creative Drama Process’ she studied meaning making in intercultural drama work with young people in the context of EDERED-practice (European Drama Encounter). Aaltonen comes from Turku, Finland, and has background in animation theatre, child theatre, drama education, amateur theatre, and theatre festival work. She is a theatre researcher, performing storyteller and theatre/drama educator with a specialization in applied theatre practices, performance-based research methods, and encounters between ecology and performative art forms. Aaltonen has written book chapters to different anthologies of drama and theatre research, and articles in research journals as Research in Drama Education: the Journal of Applied Theatre and Performance, Journal of Arts & Communities and Information: Nordic Journal of art and Research. She has edited two theme numbers of Nordic Drama Educational Journal: Drama. The themes were Performative Identities and Young People in 2009, and Green Drama in 2015. Her ongoing research project is called ‘Climate Change and Applied Theatre’ where she explores possibilities to interconnect drama education with sustainability education.


Heli Aaltonen workshop:
Connecting with earth others: telling and performing bird stories


 

Andy Kempe

Emeritus Professor

University of Reading

Beauty and the Beast: providing access to the theatre for children with autism

Website

Andy Kempe is Emeritus Professor of Drama Education at the University of Reading where he led the Post Graduate Certificate of Education Secondary Drama course. In 2004 Andy was the first recipient of the University’s Award for Teaching Excellence. He has extensive experience of working in drama with students of all ages and abilities and has been providing continuing professional development to Drama and English teachers in the UK and abroad for many years. Andy has worked as an adviser to the UK government on matters concerning drama in the curriculum, teacher training and the further professional development of drama teachers. He has been involved in the development of examination specifications in the subject in England and Wales and was Advisor for Drama for the Island States of Guernsey. Andy has written numerous articles and chapters covering a wide spectrum of issues in drama and teacher training and his books are standard texts for a great many schools and initial teacher training programmes. His publications include the ‘GCSE Drama Bitesize Revision Guide’ for the BBC, ‘Speaking, Listening and Drama’, ‘Progression in Secondary Drama’, ‘Learning to Teach Drama 11 – 182nd Edition’, ‘The GCSE Drama Coursebook’ and, most recently, 'Drama, Disability and Education'.


Andy Kempe workshop:
Sticks and stones: exploring attitudes to young people with disabilities


 

Mérő László

egyetemi tanár

ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Coopetition: Kooperáció és versengés egyidejűleg

Website

Eredeti szakmám matematikus, később a műszaki tudományokból (mesterséges intelligencia) doktoráltam, az utóbbi 35 évben pszichológiai kutatóként dolgozom, az ELTE Pszichológiai Intézete és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora vagyok.

A szélesebb intellektuális közönség számára írt könyveim (Észjárások, Mindenki másképp egyforma, A pénz evolúciója, Az érzelmek logikája, A csodák logikája) eddig összesen 8 nyelven jelentek meg. Kis írásaimból („ötperces esszékből”) négy kötetem jelent meg. Legutóbbi könyvem, A nyolcrétű út a szellemi rugalmasság fejlesztéséről szól. 

Leif Hernes

Choreographer and professor

Oslo Metropolitan University, Norway

Performance for young children. Theatre and dance as a communicative medium for children under the age of three.

Website 1 , Website 2

Leif Hernes is professor of Drama at Oslo Metropolitan University in Oslo. He is a choreographer and has produced theatre, opera and dance events for both small venues and large stages as well as site-specific performances for large audiences. As a researcher he has spent the last 10-15 years focusing on the audience-group: 0-3 years of age. He has been involved in both nationally and EU-financed programmes regarding art production for this age-group.

He has been involved in more than 25 books on theatre and dance and has written several articles on the subject of aesthetic learning. 

L. Ritók Nóra

szakmai vezető

Igazgyöngy Alapítvány

A közös alkotás varázsa

Website

Az Igazgyöngy Alapítvány alapítója, és szakmai vezetője, az alapítvány által fenntartott művészeti iskola igazgatója. Pedagógiai munkájának jelenlegi állomása a hármas fókuszú vizuális nevelés, melyben a vizuális kommunikáció gyermekközpontú fejlesztése mellett a hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztése egyformán hangsúlyt kap. Az oktatás mellett alapítványával egy esélyteremtő modellt fejleszt, mely kiutat keres a generációs szegénységben élő családok kilátástalan élethelyzetében. Az alapítvány munkájáról rendszeresen publikál, oktatási és szociális, valamint a civilséget érintő területeken. A modellfejlesztés mellett jelenleg az adaptálhatóság kidolgozása, és a nemzetközi kontextusba helyezése foglalkoztatja. 

Diederik Schönau

elnök

European Network for Visual Literacy

Collaborating in visual art research at European level: potentials and pitfalls

Website

Diederik Schönau a vizuális nevelés vezető szakértője volt a holland Központi Értékelési Kutatóintézetben, a Cito-ban. Számos minisztérium konzultánsa volt (köztük a magyar Oktatási Minisztérium háttérintézménye, az Oktatáskutató Intézeté, ahol a projekt rendszerű érettségi kutatásban vett részt). A művészetpedagógia professzoraként tanított az ArtZ Egyetemen. A vizuális nevelés nemzetközi szervezete, az InSEA (International Society for Education through Art) vezetőségi tagja és elnöke volt. Jelenleg az Európai Vizuális Műveltség Hálózat (European Network for Visual Literacy, ENViL) elnöke. 

Bodnár Gábor

egyetemi tanár, intézetigazgató

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Művészetközvetítő és Zenei Intézet

Zene, dráma, dharma és drachma – avagy mikor zengi be művészeti élet az iskolát?

Website

Bodnár Gábor 1985 óta dolgozik a Művészetközvetítő és Zenei Intézetben (a korábbi Zenei Tanszéken), 2007-től tanszékvezető, 2019-től intézetigazgató – főbb oktatott tantárgyai: zeneelmélet, partitúraolvasás, hangszerismeret, zeneszemiotika (angol nyelven), magánének- és kóruskorrepetíció. Utóbbi minőségben, mint a tanszéki és más kórusok zongorakísérője, nemzetközi és hazai versenyek, fesztiválok sikereinek és díjainak részese, CD-felvételek közreműködője.

Kutatómunkájának, angol és magyar nyelvű publikációs tevékenységének fontosabb területei: az ének-zene tanárok képzése (a struktúraváltások nemzetközi összehasonlítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás, továbbá a tantervszerkezeti módosítások terén tett kezdeményezések); a zenei szaknyelv és a zenei kommunikáció; tankönyvelemzés; vokális zeneművek idegen nyelvről magyarra történő fordításának problémái; a 19. század első felében írt kompozíciók harmóniai-formai és irodalmi-esztétikai vonatkozásai. Mint oktatásfejlesztő, képzési programok és tantervek kidolgozásában vett részt, több alkalommal konzorcium vezetőjeként.

Bodnár Gábor jelenleg a Magyar Rektori Konferencia Művészetközvetítő Bizottságának elnöke, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület elnökségi tagja, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvszakértője, valamint a Parlando internetes folyóirat szakmai tanácsadója. 

Boreczky Ágnes

professzor emerita

ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

A mozdulatművészet és a mozdulatpedagógia kezdetei Magyarországon

Website

„A szépség sohasem a kész vonalakban, hanem azok teremtésében lakik, és a szép mozdulatrajz is csak azért szép mert olyan pillanatot tükröz, mely tartalmazza közvetlen múltját és jövőjét.” (Dienes 1918)

Professzor emerita, 2005-től az ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének és a Neveléstudományi Doktori Iskolának a tanára, több kutatócsoport tagja. 1997-től 2001-ig Széchenyi Professzori ösztöndíjas volt. 2001-ben Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tanított a Rutgers Egyetemen.

Interdiszciplináris, főként empirikus kutatásokat folytat, nagyobb érdeklődési területei a család átalakulása, a szimbolikus család, a kultúraazonos pedagógia és az életreform, valamint a reformpedagógiai mozgalmakon belül a mozdulatművészet.

Mozdulatművészettel - részben a családkutatások egyik elágazásaként - a modernitás és az emancipáció kérdései miatt kezdett foglalkozni. A társadalomtörténet és a hálózatkutatás összekapcsolásával rekonstruálta a mozdulatművészet körül kialakult 2. világháború előtti társadalmi-kulturális teret. Pedagógiai témájú kutatásai a nemrégiben hirtelen elhunyt táncos-orkesztész, Fenyves Márk korábbi munkásságához kapcsolódtak. Azok folytatásaként a Dienes Valéria által alapított Orkesztikai Iskola történetére, mozdulatművészeti és mozdulattudományi rendszerére irányuló közös kutatásaik egyik célja az volt, hogy a hazai mozdulatművészet a modern tánc nemzetközi történetének részévé váljék.

Számos könyv és tanulmány szerzője, társzerzője. Mozdulatművészeti írásai közül a két legutóbbi a Rejtett történetek c. kiállításhoz készült kötetben (Egy eltűnt világ nyomában In: Németh András-Ehrenhard Skiera szerk. Rejtett történetek. Budapest: Műcsarnok, 2018) és a Kellék c. folyóiratban (Az orkesztika tudományos rendszere és a pedagógia Dienes Valéria korai munkásságában. Kellék, 2018. 60.) jelent meg. 

Adena Portowitz

Professor

Givat Washington College, Beit Raban, Israel

Addressing Educational and Social Challenges through Inclusive Training Methods and Collaborative Research in Instrumental Music Education

Website

Musicologist, graduate of Music Department, Bar-Ilan University. Certified graduate of the Feurstein Institute, Jerusalem, which serves as an international education, treatment and research center, dedicated to helping people reach beyond their manifest ability.

Research interests focus on developing music programs designed to promote and enhance musical understanding, cognitive development, social skills, and inter-cultural understanding.

Senior Lecturer, founder and director of the Department of Instrumental Music Education at the Givat Washington Academic College, Israel. Served as researcher at the Music Division of the Institute for Social Integration in the Schools, and The Baker Center for the Study of Programs for Exceptional Children, Bar Ilan University. Founder and director of Musical-Minds Jaffa, a program dedicated to nurturing cognitive and social skills among at-risk children through music education. Served as Israel's national coordinator for the activities of the International Yehudi Menuhin Foundation, Brussels. Presents her work at international conferences, and her publications appear in peer-reviewed journals and books dealing with music and music education within an interdisciplinary context. Member of ISME and ISME El Sistema special interest group. Since 2001, serves as co-editor and editor of Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, sponsored by the Israel Musicological Society. 

Kevin Tavin

professor, tanszékvezető

Aalto Egyetem, Helsinki

Hogyan tanuljuk meg elfelejteni a tantárgyakat: kísérletezés és felfedezés a kollaboratív művészetpedagógiában

Website

Kevin Tavin a nemzetközi vizuális nevelési tanulmányok professzora és a Vizuális Nevelési tanszék vezetője a finn Aalto Egyetemen, Helsinkiben. Tavin professzor BFA, MEd és PhD fokozatokat szerzett a vizuális nevelés területén, rajztanárból lett egyetemi oktató és kutató. 1990 óta a közoktatásban az óvodától a posztgraduális képzésig minden szinten tanított. Kutatási területei: vizuális kultúra, kritikai pedagógia, vizuális nevelés az északeurópai országokban, és a pszichoanalízis elméletei. Közleményei rendszeresen jelennek meg a vezető művészeti és pedagógiai szaklapokban és könyvekben, és világszerte gyakori plenáris előadó.

A közelmúltban megjelent könyvei: , Angels, ghosts, and cannibals: Essays on art education and visual culture and Stand(ing) up, for a Change: Voices of arts educators. A Művészetpedagógusok Nemzetközi Szövetségében (International Society for Education through Art, InSEA) a Társadalomelméletek és a vizuális nevelés szekció koordinátora és Észak-Amerika képviselője a szervezet Világtanácsában. 
 

Absztraktkötet

Kedves Résztvevők, ... Tovább

2019-06-18 09:22:10

KONFERENCIA PROGRAM

Kedves Résztvevők, ... Tovább

2019-06-03 08:00:00

Megtekinthetőek a bírálatok

Kedves Kollégák! ... Tovább

2019-04-29 19:45:27