Bírálati szempontrendszer

A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli az alábbi szempontrendszer alapján. Külön szempontok alapján értékeljük az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat (erről a feltöltéskor maga a szerző nyilatkozik), illetve a szimpózium összefoglalóját.
 
Elméleti munka
 1. Elméleti alapok korszerűsége
 2. Az elmélet részletes bemutatása
 3. Vizsgálati szempontok, relevanciájuk
 4. Eredetiség
 5. Általános minőség, szerkezet, stílus
 6. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Empirikus munka
 1. Elméleti alapok korszerűsége
 2. Pedagógiai célok, kutatási kérdések újszerűsége
 3. Alkalmazott módszerek minősége
 4. Eredmények bemutatása, értelmezése
 5. Általános minőség, szerkezet, stílus
 6. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Szimpózium összefoglalója
 1. Célok
 2. Koherencia
 3. Általános minőség, szerkezet, stílus
 4. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Jógyakorlatok értékelési szempontjai
 1. A program/projekt/innováció/ keretezése, kontextusa, résztvevői, alkotói szerepek és aktivitások
 2. Fejlesztési célok meghatározása
 3. Kreativitás megjelenése a tanulói tevékenységben és/vagy improvizatív elemek megjelenése a tevékenységben, a program egyéb pedagógiai értékei (pl. komplexitás, tehetségfejlesztés, kultúraazonos motívumok stb.)
 4. A program/projekt hatáselemzése (önértékelés, eredményvizsgálat, minőségbiztosítás, stb.); a program adaptálhatósága
 5. A leírás (tartalmi kivonat) szakszerűsége; előzmények megjelenítése, stílusa, nyelvi megformáltsága
 
Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagokat, valamint lehetőségük van rövid szöveges értékelésre is. Ha a két bíráló által adott összpontszáma között 10-nél nagyobb a különbség, a Tudományos Programbizottság harmadik bírálót is felkér az értékelésre.
 
A bírálók értékelésének maximális figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg, az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján. A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) átsorolva.
 
Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző e-mailben (mpk2024@base.elte.hu) nyilatkozhat arról, ha ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját.
 
Az elfogadás nem jár automatikusan együtt a szakmai anyagnak az absztrakt kötetben való megjelenésével. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a résztvevő a meghatározott határidőig befizeti a konferenciadíjat.

 

Új absztrakt-benyújtási határidő

Kedves résztvev ... Tovább

2024-04-26 00:00:00

Konferencia támogatói