Konferencia-műfajok és jellemzőik

A konferencián szimpóziummal, tematikus előadással, és poszter bemutatóval lehet részt venni.

Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezenkívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és opponens. Egy szimpóziumnak vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet. A szakmai anyagok feltöltését megelőzően a szakmai anyag minden szerzőjének, illetve egy szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

A Tudományos Bizottság által publikálásra javasolt előadások szerzőit a konferencia után felkérjük, hogy az előadásukat tanulmány formában benyújtsák a konferenciakötetbe.


Szimpózium
A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is. Egy szimpózium 90 perces, ezalatt 3 vagy 4 előadásra kerül sor, ezeket az opponensi értékelés, valamint az érdeklődők által feltett kérdések és a válaszok követik. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktját a szimpózium elnöke nyújtja be. A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, ő tájékoztatja a szimpózium előadóit. Az anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

A szimpózium 2000–3000 karakter (a szóközöket is beleértve és 4-5 db releváns szakirodalmi forrás) terjedelmű absztraktja tartalmazza a szimpózium céljait és kutatási relevanciáját, valamint az előadások rövid leírását. A szimpózium előadásainak összefoglalói részletezik az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:

 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és gyakorlati relevanciák.

Előadás
A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. Egy tematikus szekció 90 perces, ezalatt 4 vagy 5 előadásra kerül sor, ezeket megbeszélés, vita követi. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

A tematikus előadás összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka következő alábbi jellemzőit:

 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és gyakorlati relevanciák.

Poszter
A poszterek a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekciókban mutathatók be. A poszterszekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. A poszter mérete A0-ás, tájolása álló. A poszteren szerepelhetnek eredeti munkák és nyomtatott anyagok egyaránt. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

A poszter összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:

 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és gyakorlati relevanciák.

A szakmai anyagok jellemzői
Az absztrakt a prezentáció lényegét foglalja össze 2000–3000 karakter terjedelemben (a szóközöket is beleértve és 4-5 db releváns szakirodalmi forrás). A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli a bírálati szempontrendszer szerint.


Javaslatok az absztrakt elkészítéséhez:

 • Az absztrakt képezi a bírálati folyamat alapját, ezért elsősorban a bírálónak szól, a bemutatott kutatás minden lényeges elemét tartalmazza.
 • Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. önhivatkozás, név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. Amennyiben ez megtörténik, a Tudományos Programbizottság elutasítja a szakmai anyagot, az ismételt benyújtásra nincs lehetőség.

A szakmai anyagok feltöltése
A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok kezelése" menüpontban tölthetők fel az anyagok.

Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni a következőket:

 • (1) a prezentáció címét,
 • (2) a szerző(k) nevét, e-mail címét, intézményét,
 • (3) a prezentáció témáját legjobban kifejező két-három kulcsszót,
 • (4) az absztraktot (2000–3000 karakter terjedelem szóközökkel és 4-5 db releváns szakirodalmi forrás),
 • (5) a munka jellegét (elméleti vagy empirikus),
 • (6) igény szerint a kutatást támogató pályázat, szervezet megnevezését
 • (7) A szimpóziumok esetében a szimpózium összefoglaló elmentése után válik elérhetővé az egyes előadások hozzárendélését lehetővé tevő menüpont.

 

Új absztrakt-benyújtási határidő

Kedves résztvev ... Tovább

2024-04-26 00:00:00

Konferencia támogatói